Ukrayna Tarım Arazileri Kanunu

16 Nisan 2020 Perşembe

TOBB'dan gelen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya istinaden; Ukrayna Tarım Arazileri Kanunu'ndan bahsedilmektedir.


Yazıda; 31 Mart 2020’de Ukrayna’da tarımsal amaçla kullanılan arazi satış moratoryumunun (10.10.2019 tarihli 2178-10 sayılı Yasanın Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanan yasa ile) kaldırıldığı, söz konusu yasanın ülkede tarım sektörünün gelişiminde en önemli konu olarak değerlendirildiği iletilmektedir ve Yasanın 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. Bu çerçevede Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun Tarım Yasası ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve kabul edilmesi ile yetkilendirildiği iletilmektedir; uygulama usul ve esasları ve ilgili ikincil mevzuatlar 6 ay içinde Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanacaktır.

Söz konusu Kanun ile öngörülen hususlar aşağıda yer almaktadır:

-1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Ukrayna’da tarımsal arazi satışı konusundaki moratoryum kaldırılmaktadır.

-Haziran 2021'den 1 Ocak 2024'e kadar, bir alıcıya 100 hektardan fazla arazinin satılamamasına yönelik arazi alımlarında kısıtlamalar uygulanacaktır. 2024 yılından itibaren geçerli olacak şekilde bir alıcıya en fazla satılabilecek arazi azami limiti 10 bin hektara çıkarılacaktır.

-2021 yılından 1 Ocak 2024 tarihine kadar sadece gerçek kişiler arazi satın alma hakkına sahip olacaktır. 1 Ocak 2024’ten sonra ancak tüzel kişilikler tarım arazilerini satın alma hakkına sahip olacaktır. Söz konusu madde ile; Ukrayna’da faaliyet gösteren Türk firmalarımız Ukrayna menşeili bir şirket kurarak tarım arazilerini satın alma hakkını elde edebileceklerdir.

-Yabancılara arazi satın alma hakkı tanınmasıyla ilgili husus ulusal referandum ile ayrıca çözülecektir. Ancak, referandumun sonuçlarına rağmen, yabancılar için Ukrayna devlet sınırından 50 km'ye yakınlarında bulunan arazileri satın almak yasak olacaktır.

-2023 yılından itibaren, terör örgütlerinin üyesi olup Rusya Devleti vatandaşlarına ait olan şirketler Ukrayna arazilerini satın alamayacaklardır.

-Ayrıca, arazi alma yasağı yabancı ülkelerin sahip olduğu şirketler, offshore şirketleri veya kurucuları (beneficiary) tespit edilmesi mümkün olmayan şirketler için uygulanacaktır.

-Para aklama mücadelesi konusunda işbirliğinde bulunmayan şirketler, yasadışı yolu ile para kazanan şirketler ve yaptırımların uygulandığı şirketler Ukrayna tarım arazilerini satın alamayacaklardır.

-Arazi kiralayan kişi/şirket arazi satın alınmasında rüçhan hakkına sahiptir.

-Arazi üzerinde çalışan ve 2010 yılından geç olmamak üzere kullanma hakkına sahip kiracılar tarım ihalelerine katılmadan 10 yıla kadar taksitle adı geçen araziyi satın alabilecekler. Alıcı, ilk ödemeden hemen sonra mülkiyet hakkını kazanacaktır. Kiracı, araziyi satın almak için rüçhan hakkını başka bir kişiye devretme şansına sahiptir, ancak arazi sahibi bu konuda yazılı olarak bildirilmelidir.

-Bankalar arazinin krediye teminat olarak verilmesi halinde arazinin sahibi olabilirler. Finansal kurumu araziyi aldıktan iki yıl içinde bu tür arsaları satmak zorundadır.

-İlk iki yıl içinde devlet arazilerinin satışı için yasak uygulanacaktır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

Dış İlişkiler Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002