Ciro Kaybı Desteği başvurusunda bulunmayanlar

18 Mart 2021 Perşembe

Antalya Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan E-95227076-449-00062332860 sayılı yazıda, 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen şartları taşımasına ve ciro kaybı desteğini hak etmesine rağmen henüz başvuruda bulunmayan işletmelerin olduğu belirtilmiştir.


Yazıda, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere ciro kaybı desteği verilmesine ilişkin 3506 Sayılı Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Cumhurbaşkanı Kararının 06.02.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilerek, ciro kaybı desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ”in ise 17.02.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilmiştir.

İşletmelerin hak ettikleri ciro kaybı desteği tutarlarının 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3üncü maddesi ve anılan Tebliğ çerçevesinde belirlendiği ifade edilerek,

– Yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan,

 – 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan,

– 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan işletmelere ciro kaybı desteği ödemesinin yapılacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 05.02.2021 tarih ve 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesinde, 22.12.2020 tarih ve 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesi kapsamında düzenlenen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hak ettikleri tutarın, ciro kaybı desteğinden mahsup edileceği ve kalması halinde artan tutarın bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verileceğinin hüküm altına alındığı vurgulanmıştır.

Yazının devamında, ciro kaybı desteğini hak eden işletmelerin başvurularının, 19.02.2021 tarihi itibariyle e-devlette yer alan “Ciro Kaybı Desteği Başvurusu” başlığı altındaki hizmet üzerinden alınmaya başlandığı, ancak yapılan incelemeler sonucunda, 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen şartları taşımasına ve ciro kaybı desteğini hak etmesine rağmen henüz başvuruda bulunmayan işletmelerin olduğu bildirilmiştir.

Henüz ciro kaybı desteği başvurusu yapmamış olan ilgili üyelerimizin hak kaybına uğramamaları için konuyu bilgi ve dikkatlerine sunarız.

Meslek Komiteleri Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002