Destek Başvurusunda Bulunmayan Esnaf/Gerçek Kişi Tacirler

8 Mart 2021 Pazartesi

Antalya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün E-95227076-420-00062005317 sayılı yazısı ile; ticari işletmeleri Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1.000 Türk Lirası “Gelir Kaybı Desteği” verildiği ve büyükşehir olan illerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde ise aylık 500 Türk Lirası tutarında “Kira Desteği”nde bulunulduğu bildirilmiştir.Bahse konu desteklerden;
• 14.12.2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler,
• Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar,
• Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,
• Faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan “esas faaliyet konusu” Bakanlık tarafından desteklenen NACE kodları arasında yer alan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler,
• Kira desteği için işyeri kira olanlar faydalanabilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu desteklerden faydalanmak üzere yukarıda açıklanan kapsamda yer alan ticaret erbabının başvuruları kabul edilmekte olup, bu kapsamın dışında kalanların destekten yararlanamadığı bildirilmiştir.

Bu çerçevede, ilgili kurum tarafından yapılan incelemeler neticesinde; yukarıda belirtilen şartları taşımasına rağmen destek başvurusunda bulunmayan ticari işletmelerin listesi ekte yer almaktadır.

Söz konusu üyelerimizin hak kaybına uğramaması amacıyla bilgi ve dikkatlerine sunulur.

Meslek Komiteleri Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002