*Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Çalışma Sistemine İlişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

7 Mayıs 2020 Perşembe

İçişleri Bakanlığı’nın 06.05.2020 tarihli “Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması” konulu genelgesinin ilimizde uygulanmasına ilişkin olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 7 Mayıs tarihinde toplanmıştır.


Söz konusu toplantıda ilgili genelge ve İl Koronavirüs Bilim Danışma Kurulunca önerilen hususlar kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda;

- Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin Kurulumuzun 21.03.2020 tarihli ve 2020/02 no.lu kararının 5. maddesinin uygulanmasının 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibarıyla sona erdirilmesine,
Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibarıyla faaliyetlerine başlayabileceklerine, 
a) Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebileceklerine,
b) Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumunun esas olduğuna,
c) Bu iş yerlerinin aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyeceklerine, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerine,
d) Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak, işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilebileceğine,
e) Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmemesine, ancak, hava şartlarına göre randevusuz gelen müşterilerin iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebileceklerine, bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını gösteren duyuru metninin işyerinin giriş kısmına herkes tarafından görülebilecek şekilde asılmasına,
f) İşyerinde çalışanların muhakkak surette maske kullanmalarına, müşterilerin ise işlem süresince maske kullanmalarına, ancak, yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabileceklerine,
g) Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonunun yapılmasına, her işlem sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanmasına,
h) Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce, çalışanların müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte etmelerine ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanmalarına, eldiven kullanılacak ise, eldiven değişikliğinin yapıldığının müşteriye gösterilmesine,
 ı)  Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemelere hizmet sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanmasına, bu işlemin her müşteri için tekrarlanmasına,
 j) Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemelerin tek kullanımlık malzemeler olmasına, ya da her müşteri için ayrı malzeme olmasının (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanmasına, hizmet alan müşteri için kullanılan malzemelerin gerekli dezenfeksiyon, sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmamasına, isterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususunun randevu aşamasında müşterilere bildirilmesine,
k) Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmetinin geçici süreliğine verilmemesine, ancak, sakal tıraşı makinesi ile kısaltma şeklinde sakal tıraşı yapılabileceğine,
l) Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetlerinin geçici süreliğine verilmemesine, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebileceğine,
m) Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ‘Ense Fırçası’nın kullanımının, (anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulmasına,
n) Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasının geçici süreliğine durdurulmasına,
o) Olası vaka durumunda filyasyon yapılabilmesi amacıyla, gelen müşterilerin geliş tarihi, adı-soyadı ve iletişim bilgilerinin işyeri sorumlusu tarafından tutulup, saklanmasına,
p) Bu iş yerlerinde 18-20 yaş arasındaki çalışanlar, “01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma kısıtlaması” uygulamasından İçişleri Bakanlığı’nın 05.04.2020 tarihli ve 6238 sayılı genelgesi ve Kurulumuzun 05.04.2020 tarihli ve 2020/16 no.lu kararı kapsamında muaf olduklarından, işyerleri ile bağlarını gösteren belgeyi ibraz etmeleri koşuluyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sokağa çıkmak üzere izinli sayılmalarına,

karar verilmiştir.

Konuya ilişkin Odamızda hazırlanan bilgilendirme föyü ve İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun 2020/30 no.lu kararlarının tamamı ekte yer almaktadır.

İlgili sektör üyelerimize duyurulur.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
TS 10002