Tiyatro, Sinema, Konser Salonu ve Gösteri Merkezlerinin Faaliyete Başlamasına İlişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

30 Haziran 2020 Salı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 28.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 10332 sayılı “Tiyatro, Sinema, Konser Salonu ve Gösteri Merkezlerinin Faaliyete Başlaması” konulu genelgesi çerçevesinde gerekli kararları almak üzere, 30.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.


Karar No: 2020/60

KARAR:
İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesiyle;
Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararının alınmış ve uygulamaya geçirilmiş olduğu,

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün (Covid-19) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı genelge ile “tiyatro, sinema, gösteri merkezi ve konser salonu” gibi kültür-sanat tesislerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının kararlaştırılmış olduğu,

İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve önlemler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesinin sağlanmakta olduğu,

Bu çerçevede; Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Covid-19 Kapsamında Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Etkinliklerle İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 23.06.2020 tarihli ve 432597 sayılı genelgesinde işaret edilen önlemlere riayet edilmesi kaydı ile 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı genelge ile faaliyetleri durdurulan “tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezlerinin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilmesinin kararlaştırılmış olduğundan bahisle;

Valilik/Kaymakamlıklarca, tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezlerinin faaliyetlerini yukarıda belirtilen Rehber ve genelgelerde belirtilen kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak olan tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezlerinin ayda en az iki kere denetlenmesinin sağlanması, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi, tedbirlere uymayanlarla ilgili yasal işlemlerin yapılması istenmiştir.
Söz konusu genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonucunda;

1. İlimizdeki tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezi gibi kültür-sanat tesislerinin;
a) Faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere uyulması, 
b) Sağlık Bakanlığı"nca yayımlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin kararımıza ekli “Covid-19 Kapsamında Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Etkinliklerle İlgili Alınması Gereken Önlemler” (Ek-1) başlığı altında belirtilen kurallara ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararımıza ekli 23.06.2020 tarihli ve 432597 sayılı genelgesinde (Ek-2) belirtilen hususlara, ayrıca, ilgili Bakanlıklarca bu konuda bundan sonraki süreçte yayımlanabilecek yeni düzenlemelere uyulması kaydıyla,
1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayabileceklerine,
2. Faaliyete başlayacak olan tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezlerinin ayda en az iki kere denetlenmesinin sağlanmasına,
3. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin belediyeler, il ve ilçe sağlık müdürlükleri ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılmasına,
4. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere, fiilin niteliğine göre;
a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığı’nın genelgelerinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanmasına,
 b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 30.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.

Ekler:
1- Covid-19 Kapsamında Sinema, Tiyatro Ve Diğer Kültürel Etkinliklerle İlgili Alınması Gereken Önlemler
2- Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi

İlgili Dosyalar :

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Lösev
TS 10002