Camilerde Abdesthane, Şadırvan ve Tuvaletlerin Kullanılmasına İlişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

1 Temmuz 2020 Çarşamba

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 30.06.2020 tarihli “Koronavirüs Tedbirleri (Camilerde Abdesthane, Şadırvan ve Tuvaletlerin Kullanılması)” konulu genelgesi çerçevesinde gerekli kararları almak üzere, 01.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.


Karar No: 2020/61

KARAR:
İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesiyle;
Covid-19 salgınının kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla; hastalığın ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararının alınmış ve uygulamaya geçirilmiş olduğu,

Bu kapsamda; Diyanet İşleri Başkanlığınca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bütün cami ve mescitlerde cemaatle namaz ibadetine ara verilmesinin kararlaştırıldığı, sonrasında 22.05.2020 tarihli ve 8357 sayılı genelge ile bahse konu cemaatle namaz ibadetine ilişkin kısıtlamanın 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren öğle, ikindi ve cuma namazları için kaldırılmasına; 24.06.2020 tarihli ve 10079 sayılı genelge ile de 24.06.2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde beş vakit olarak cemaatle ibadet edilebilmesine karar verilmiş olduğu,

Bununla birlikte, 22.05.2020 tarihli ve 8357 sayılı genelgenin 6 ncı maddesinde ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin kapalı tutulması, abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek camiye gelinmesi hükmüne yer verilmiş olduğu,

İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesinin sağlanmakta olduğundan bahisle;

Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan görüşmeler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda camilerdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin; AVM, lokanta vb. mekanlarda bulunan benzer yerler için Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uyulmak kaydıyla 30.06.2020 tarihinden itibaren açılmasının kararlaştırılmış olduğu bildirilerek, Valilik/Kaymakamlıklarca konuyla ilgili olarak gerekli İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının alınması, gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması istenmiştir.

Söz konusu genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonucunda;
1. İlimiz dahilinde bulunan camilerdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin;
a) Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanarak Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde AVM, lokanta vb. mekanlarda bulunan benzer yerler için belirlenen kriterlere uyulması,
b) İlgili Bakanlıklarca ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nca bu konuda bundan sonra yayımlanabilecek yeni düzenlemelere de uyulması kaydıyla kullanıma açılmasına,

2. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin belediyeler, il ve ilçe sağlık müdürlükleri ve İl/İlçe Müftülükleri tarafından yapılmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 01.07.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002