*Çalışma Saati Kısıtlaması Olan İşletmelere İlişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

1 Temmuz 2020 Çarşamba

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 30.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 10497 sayılı “Çalışma Saati Kısıtlaması Olan İşletmeler ” konulu genelgesi çerçevesinde gerekli kararları almak üzere, 01.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.


Karar No: 2020/62

KARAR:
İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesiyle;
Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararının alınmış ve uygulamaya geçirilmiş olduğu,

Bu kapsamda Koronavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerde tedbirler alınmış olduğu, 23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı genelge ile marketlerin 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermeleri, 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı genelge ile pazar/satış yerlerinin en geç saat 19.00’a kadar faaliyetlerini yürütmeleri, 06.05.2020 tarihli ve 7647 sayılı genelge ile berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermeleri, 11.05.2020 tarihli ve 7809 sayılı genelge ile de Alışveriş Merkezlerinin 10.00 - 22.00 saatleri arasında faaliyetlerini yürütmeleri hususunun Valiliklere bildirilmiş olduğu,

İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesinin sağlanmakta olduğundan bahisle;

Bu çerçevede Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren yukarıda bahsi geçen işletmelerin (marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezleri) çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmış olduğu, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilecekleri bildirilerek, Valilik/Kaymakamlıklarca konuyla ilgili olarak gerekli İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının alınması istenmiştir.

Söz konusu genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonucunda;
1. Yukarıda zikredilen Bakanlık genelgeleri ve bu genelgelere istinaden Kurulumuzun almış olduğu kararlarla çalışma saatleri kısıtlanmış olan market, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin (AVM’lerin) çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına, söz konusu işyerlerinin/işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabileceklerine,

2. Söz konusu yerlerin, faaliyetlerine izin veren mevzuat (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile ruhsat makamlarınca belirlenen çalışma şartlarına titizlikle uymalarına,

3. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk birimleri, belediyeler ve ilgili il/ ilçe müdürlükleri tarafından yapılmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 01.07.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
TS 10002