* Faaliyetleri Durdurulan İşyerlerine Yönelik Mücbir Sebep Kararı

25 Ocak 2021 Pazartesi

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin mücbir sebep hali ilan edilmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.


Bu doğrultuda, salgın ve kısıtlamalardan etkilenen işyerlerine yönelik getirilen mücbir sebep hali, kapsamı daraltılarak yeniden uygulamaya girmiştir. İkinci mücbir sebep kapsamında, faaliyetleri tamamen durdurulan işyerleri girecektir.

 

Kapsam dahilindeki mükellefler; Kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken muhtasar beyannameler ve KDV beyannameleri, elektronik defter beratları ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme sürelerinin mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26. günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

 

Tebliğ aşağıda yer almaktadır.

 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

İlgili Dosyalar :

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • LÖSEV
TS 10002