* İçişleri Bakanlığı'nın “İşyerlerinin Çalışma Saatleri” Konulu Genelgesine İlişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

3 Mart 2021 Çarşamba

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 03.03.2021 tarihli ve 3668 sayılı “İşyerlerinin Çalışma Saatleri” konulu Genelgesi kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 03.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.


1. İlimizde daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin 07.00 - 20.00 saatleri olarak belirlenmesine,

 

2. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına,

 

3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı,

 

a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL. idari para cezası uygulanmasına,

 

b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına,

 

c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,


d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına, 


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 03.03.2021 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Duyurulur.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • LÖSEV
TS 10002