ATSO Logosu

ATSO Logosu; Kurumsal kimlik çalışmaları çerçevesinde ATSO logosu revize edilmiştir. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın baş harflerinden yola çıkarak üretilmiş olan eski logonun revizyon çalışmalarında; marka özünde ve düşünce haritalarında ön plana çıkan modernizasyon felsefesi doğrultusunda logonun yazı karakteri serifsiz (tırnaksız) olacak şekilde değiştirilmiştir.

Oda’nın (“O” harfi) Antalya’nın ticaret ve sanayisini kapsaması şeklindeki grafik anlatım korunmuştur. Sadeleştirme kaygısı ile önceden var olan kuş vb. tasarım ögeleri kaldırılmıştır. 

Akılcılık ve çağdaşlık kavramlarının daha modern bir grafik arayüzle anlatımını pekiştirmek amacıyla; tasarım ögelerinde renk dengesi farklılaştırılarak, Oda (“O” harfi) olgunlukla (Mavi), Odanın Antalya’nın ticaret ve sanayisine katkısının anlatımı ise bir gün doğumu (turuncu) ile betimlenmiştir. 

Kurumsal Yazı Tipi ve Kullanımları: Font ailesi Gotham. Samimi, modern, okunurluğunun yüksek ve kullanım alanının geniş olması dolayısıyla ATSO marka özü doğrultusunda tercih edilmiş kurumsal yazı tipidir. Logo revizyonu sürecinde de çıkış noktası olarak Gotham yazı tipi tercih edilmiştir.

Kurumsal Renkler: ATSO’nun kurumsal renkleri marka özü ve düşünce haritaları ile belirlenmiştir. Bu çerçevede; ATSO Grisi akılcılığı ve bilgeliği, ATSO Turuncusu güneşi, ticareti ve umudu, ATSO Mavisi çağdaşlığı ve olgunluğu betimlemektedir.

Logo kullanımı: Logonun farklı iletişim araçlarında kullanımına ilişkin kurallar ve uygulamalar rehberde yer almaktadır.

Kullanım versiyonlarından bazıları ekte yer almaktadır.

Not: Görünürlük materyallerinde, Odanın onayı alınmadan logo kullanılamaz. Kullanılmasına izin verilen çalışmalarda ise kullanım öncesi tasarım onayı alınmalıdır.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
TS 10002