Antalya Çevreci Dönüşüm Projesi

Antalya çevreci dönüşüm hedeflerinin belirlenmesine öncülük etmek, Antalya ekonomisinde çevreci dönüşüm yol haritasını hazırlamak ve döngüsel ekonomi gibi gelişme alanlarında bilgi üretmek amacıyla Odamız, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB'a bağlı Odaların iş birliği ile Antalya Çevreci Dönüşüm çalışmaları başlatılmış olup, bu kapsamda Yürütme Kurulu ve 13 çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grupları ilk toplantılarını 09.12.2021 tarihinde yapmışlardır.
 
Çalışma gruplarında yer alan akademisyenler, uzmanlar, kurum ve STK temsilcilerinin ortak çalışmaları sonucunda elde ettikleri bulguları içeren çalışma raporları 09 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen “1. Antalya Çevreci Dönüşüm Çalıştayı”nda sunulmuştur.
 
Gerçekleştirilen çalıştayda sunulan raporlara ilişkin sunumlar ekte yer almaktadır.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
TS 10002