Sayısal Takograf Başvuruları Nasıl Yapılır?

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü, Ulusal Otoritenin yetkisi altına giren bazı teknik iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) “Türkiye Kart Verme Otoritesi (TR-CIA)”, “Türkiye Sertifika Üretim Otoritesi (TR-CA)” ve “Türkiye Kart Kişiselleştirme Organizasyonu (TR-CP)” olarak yetkilendirmiştir. Bu yetki çerçevesinde, takograf kartlarına ilişkin başvuruların alınması, değerlendirilmesi, kartların sertifikalandırılması, kartların kişiselleştirilmesi ve sahiplerine dağıtılması süreçlerindeki iş ve işlemleri Bakanlığın denetimi altında TOBB gerçekleştirmektedir.

 

Sayısal takograf sistemi kapsamındaki sürücü kartı, servis kartı ve şirket kartını almak isteyen kişi veya kuruluşlar, TOBB’un http://staum.tobb.org.tr web adresinden ilan ettiği ve aralarında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın da bulunduğu il merkezlerindeki TOBB’a bağlı Ticaret ve/veya Sanayi Odalarına doğrudan başvuru yaparak kartlarını temin edebilirler.

 

Kart Tipleri: 

Sürücü Kartı: Uluslararası taşımacılık yapan ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerden SRC1, eşya taşımacılığı yapan sürücülerden SRC3 belgesine sahip her sürücü sayısal takograf kartına başvuru yapabilecektir.

Şirket Kartı: Şirketin yerleşik olduğu ülkedeki yetkili otorite tarafından, takograf hafızasında saklanan bilgiyi indirmek ve yetkisiz ulaşımı engellemek için şirkete ait bilgileri kilitlemek amacıyla, taşımacılık şirketine verilen karttır. Bir şirket birden fazla şirket kartı alabilir.

 

Servis Kartı : Temel olarak sayısal takografların takılması, açılması, kalibre edilmesi,kontrolü ve bilgi yüklenmesi için, onay almış servislere ve/veya servislerin montajcılarına verilen akıllı kartlardır. Sadece sayısal takograf için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan onay almış yetkili servisler servis kartı alabilir.
 rtı
Denetim Kartı : Ulusal yetkili denetim otoritesine verilen takograf kartıdır. Denetim kartı denetim otoritesini tanıtır ve veri hafızasında veya sürücü kartlarında hafızaya alınmış veriyi okumak, yazdırmak ve/veya indirmek için bu veriye erişmek amacıyla kullanılır. Denetim kartları için başvuru ve kartların teslimatı TOBB ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılacak işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

Sürücü ve şirket kartları 5 yıl, denetim kartları 2 yıl ve servis kartları ise 1 yıl geçerlidir. 

Sayısal Takograf Kartı Başvuruları:

 

ü  STAUM - Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin webdeki  https://staum.tobb.org.tr/PinacaWeb/ sayfasına tıklayarak ön başvurunun yapılması,

 

ü  Takograf kartı ödemenin yapılarak, başvuru sırasında dekontun Odamıza ibraz edilmesi, (Sürücü kartları 130 TL, şirket ve servis kartları 400 TL). Ödeme, T.Vakıflar Bankasına yapılacaktır. İnternet bankacılığından ya da EFT yapılarak ödeme işlemi kabul edilmemektedir.

 

ü  Diğer işlemlerin tamamlanması için Odamıza başvuruda bulunulması.

 

Başvuru sahipleri Odamıza gitmeden önce ön başvuru işlemleri ile ödemeyi gerçekleştirmiş olmalıdırlar. Kartların teslimatları başvurunun yapıldığı Odalardan gerçekleştirilecektir.

  

Kart Başvurularında Gerekli Belgeler:

 

Kart Tipine göre ön başvuru işlemi ve takograf kartı ödemenizin ardından, aşağıdaki belgelerle Odamıza başvuruda bulunması gerekmektedir.

Sürücü Kartı Başvurusu İçin;

ü  Dekont

ü  Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi

ü  Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi

ü  Biyometrik (3,5-4,5 cm ebatında, cepheden, arka fon açık renk-tercihen beyaz-) fotoğraf.

ü  Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC Belgesi)

 

Servis Kartı Başvurusu İçin;   

ü  İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)

ü  İmza sirkülerinde başvuruyu yapan servis yetkilisinin adı geçmiyorsa "Vekaletname" aslı ve fotokopisi

ü  Başvuru sahibinin ilgili atölyede (müdür, şef, teknik uzman, operasyon yöneticisi vb.) görev yaptığını belirten, çalışma sürelerinin yer aldığı atölye yazısı

ü  Oda Kayıt Belgesi (asıl)

ü  Vergi Levhası fotokopisi

ü  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan Servis Yetki Belgesi fotokopisi

ü  Dekont

ü  Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

ü  Servis Kaşesi

 

 Şirket Kartı Başvurusu İçin;

ü  İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)

ü Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)

ü  4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Uyarınca alınan Yetki Belgesi fotokopisi

ü  Dekont

ü  Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

ü  Şirket kaşesi


Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination