Karne Hamilinin Unvan, Adres ve Ortak Değişikliği

Unvan, adres ve ortak değişikliği yapan karne hamili, aşağıda belirtilen belgeler ve talep yazısıyla birlikte odaya müracaat eder.


ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1) 2 Adet Adres Değişikliğine Ait Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı Sureti,

2) Firma beyan yazısı,

3) 2 Adet TIR Sistemine Kabul Talepnamesi,

4) 2 Adet Firma Bilgi Formu,

5) Taahhütname,

6) Ek Taahhütname,

7) İmza Sirküleri.

 

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

 

1) 2 Adet Unvan Değişikliğine Ait Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı Sureti,

2) Firma beyan yazısı,

3) 2 Adet TIR Sistemine Kabul Talepnamesi,

4) 2 Adet Firma Bilgi Formu,

5) 2 Adet Ek Taahhütname,

6) 2 Adet Taahhütname,

7) Yeni Unvana Göre Düzenlenmiş Teminatlar veya Banka Teyit Yazısı,

8) İmza Sirküleri,


ORTAK/YETKİLİ DEĞİŞİKLİĞİ

1) 3 Adet Ortak Değişikliğine Ait Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı Sureti,

2) Firma beyan yazısı,

3) 3 Adet TIR Sistemine Kabul Talepnamesi,

4) 3 Adet Firma Bilgi Formu,

5) 3 Adet Ek Taahhütname,

6) 3 Adet Taahhütname,

7) 3 Adet Yeni ortak/ortaklara ait Tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti,

8) 3 Adet Yeni ortak/ortaklara ait tescilli İkametgâh Belgesi,

9) 3 Adet Yeni ortak/ortaklara ait Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı (son 6 aylık),

10) İmza Sirküleri.

 

Ortaklar veya yönetim kurulu üyeleri veya müdür veya genel müdür değişikliklerinde TIR Sözleşmesi Uygulama Esaslarının altıncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır.

Yukarıda belirtilen değişikliklerin aynı anda birden fazlasının beyan edilmesi halinde,  beyan edilen değişiklere isabet eden belgelerin tamamının ibraz edilmesi gerekir. Unvan ve ortak değişikliği olması halinde taahhütnamenin Noter veya Odaya tasdik ettirilmesi zorunludur.


Oda, karne hamilinin talebine göre, yukarıda belirtilen belgelerin birer nüshasını alarak, karne hamili dosyasında saklamak üzere alıkoyar ve geri kalan belgeleri gecikmeksizin bir yazı ekinde Birliğe intikal ettirir.

Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2017 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi