Karne Hamilinin Unvan, Adres ve Ortak Değişikliği

Karne hamilinin unvan, adres ve ortak değişikliği

 

Unvan, adres ve ortak değişikliği yapan karne hamili, aşağıda belirtilen belgeler ve talep yazısıyla birlikte odaya müracaat eder.

 

Adresinin değişmesi halinde, ikişer nüsha olmak üzere;

 

a) Değişikliğin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi.

b) Talepname,

c) Taahhütname,

d) Ek taahhütname,

e) Karne hamili bilgi formu,

f) Son altı ay içerisinde tasdiklenmiş imza sirküleri örneği.

 

Unvanının değişmesi halinde;

 

a) Değişikliğin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi.

b) Talepname,

c) Taahhütname,

d) Ek taahhütname,

e) Karne hamili bilgi formu,

f) Son altı ay içerisinde tasdiklenmiş imza sirküleri örneği.

g) yeni unvana göre yeniden düzenlenen teminatlar.

 

Ortaklarının değişmesi halinde; 3’er nüsha olmak üzere;

 

a) Değişikliğin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi.

b) Talepname,

c) Taahhütname,

d) Ek taahhütname,

e) Karne hamili bilgi formu,

f) Son altı ay içerisinde tasdiklenmiş imza sirküleri örneği.

 

Değişen ortakların her biri için, 3’er nüsha olmak üzere;

 

a) Tasdikli nüfus kayıt belgesi,

b) Tasdikli ikametgah belgesi,

c) Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı.

 

Ortaklar veya yönetim kurulu üyeleri veya müdür veya genel müdür değişikliklerinde TIR Sözleşmesi Uygulama Esaslarının altıncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır.

 

Yukarıda belirtilen değişikliklerin aynı anda birden fazlasının beyan edilmesi halinde,  beyan edilen değişiklere isabet eden belgelerin tamamının ibraz edilmesi gerekir. Unvan ve ortak değişikliği olması halinde taahhütnamenin Noter veya Odaya tasdik ettirilmesi zorunludur.


Oda, karne hamilinin talebine göre, yukarıda belirtilen belgelerin birer nüshasını alarak, karne hamili dosyasında saklamak üzere alıkoyar ve geri kalan belgeleri gecikmeksizin bir yazı ekinde Birliğe intikal ettirir.

 

Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination