ATA Karnesi

ATA Karnesi Nedir?
ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

Ne Amaçla Kullanılır?
Uluslararası ATA Sistemi, gümrük makamları, kişiler, kuruluş ve teşekküller gibi geçici ithalat işlemlerini gerçekleştiren taraflara yarar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Uluslararası teminat altında bulunan bir ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalat işlemi sırasında, ne gümrüklerce ne de ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Basit ve karne hamili tarafından kolaylıkla tanzim edilebilen ATA karneleri gümrüklerce de kolaylıkla kontrol edilebilir. Tüm bu faktörler, ATA karnesi ile gelen eşyanın gerek ithalatında, gerekse yeniden ihracında gümrüklerden geçiş süresinin kısaltılmasına yardım eder. Bunların yanı sıra, sistem ATA karnesi hamillerine, ATA karnesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla ( bu süre karnenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır), bir ATA karnesi ile birden fazla akit taraf ülkesine birden fazla geçici ithalat yapma olanağı sunar.

ATA karneleri sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde teşhir edilecek veya kullanılacak eşyalar için düzenlenebilmektedir.

ATA Karnesi Nasıl Alınır?
Başvuru: Her hangi bir kişi veya kuruluşun ATA karnesi kullanabilmesi için önceden kabulü gerekmemektedir. ATA karnesi kullanmak isteyen her kişi veya kuruluş, yurtdışına götürülecek eşyanın niteliği, varsa markası ve numaraları, ağırlığı, adeti ve değerini gösteren bir çeki listesini eklediği dilekçesi ile birlikte, karne dağıtımı konusunda yetkili Odalardan birisine müracaat ederek, ATA karnesi ile taşınacak eşya için gereken uygun bir teminatı Odaya vermesi halinde, kendisine ATA karnesi verilebilecektir.

Teminat: ATA karnelerine karşılık teminat olarak; 
 -Nakit 
 -Banka Teminat Mektubu(Türk Lirası veya Döviz olabilir. Teminat mektubunun  konusuna "ATA Karnesi Kapsamı Eşya" ibaresinin konulması zorunludur.) 
kabul edilir.

Teminat karne kapsamı eşyanın toplam değerinin yüzde ellisi (%50) oranında alınır.

Kuyumculuk Sektörüne ilişkin GTİP 71.13, 71.08 ve 71.06 olan eşya için döviz teminat oranları, eşyanın geçici ithal edileceği ülkeye göre yeniden düzenlenmiştir. Karne hamilinin teminat oranları birbirinden farklı olmak üzere birden fazla ülkeye gitmesi halinde ise, en yüksek teminat oranlı ülkeye göre teminat alınacaktır. Liste aşağıda yer almaktadır.(Döviz dışında verilecek teminat oranı % 50 dir.)

Söz konusu değişiklikle birlikte sadece 71.13, 71.08 ve 71.06 GTİP kodlu eşyaları geçici ithal etmek amacıyla ATA Karnesi alacak karne hamillerine imzalatılmak üzere aşağıda yer alan taahhütname düzenlenmiştir.


İletişim:
Ömer İşgören
Belgelendirme Müdürlüğü
Tel: 0.242.314 37 78
E-mail: oisgoren@atso.org.tr

 

Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
TS 10002