ATSO Akademi Hakkında

Günümüzde teknolojik gelişmelerin ve bilgi üretimin artan hızı,  işgücünün kısa bir sürede bu değişimi yakalamasını zorunlu hale getirmektedir. Geleneksel üretim yapısı ve teknolojideki modern değişimler sonucunda belirsizliğin ve karmaşıklığın giderek arttığı, son derece dinamik bir ekonomik süreç ve işgücü piyasa yapısı söz konusudur.

Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, başka bir ifadeyle dijital dönüşüm sonucunda teknoloji kullanımının işgücü piyasalarında her geçen gün daha değerli hale geldiği görülmektedir. Bu durum, aynı zamanda mal ve hizmet üretiminde nitelik ve beceri düzeyi yüksek işgücünü de vazgeçilmez hale getirmiştir. Diğer taraftan, düşük nitelikli işgücü gün geçtikçe daha dezavantajlı bir duruma düşmekte; hatta uzun bir işsizlik sürecinin sonrasında işgücü piyasasının dışına itilmektedir.

Dolayısıyla, bugünün gelişmiş ülkeleri ve toplumları bu dijital değişim sürecine ayak uydurabilme ile doğru orantılı olarak küresel dünyada yerini almaktadır. Dijital dönüşümle birlikte eğitim anlayışı da yeni bir boyut kazanmakta ve fiziksel sınıf ortamından çıkıp online eğitim ortamına taşınmaktadır. Yaşam boyu öğrenme kapsamında, öğrenmeyi bir zamana ve bir mekâna sıkıştırmak yerine bağımsızlaştırmak, firmaların ihtiyacına ve isteğine bağlı kılmak artık çok daha önemlidir.

Üyelerimiz ve çalışanlarının, küresel ekonomide güçlü bir aktör olarak yer alabilmesi amacıyla dijital dönüşüm ve bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, işgücünün temel ve mesleki becerilerinin, işgücü piyasasının sürekli değişmekte olan ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmesi amacıyla ATSO Akademi bünyesinde verilecek olan eğitimlerin bazıları, Mayıs 2020 ayı itibari ile online eğitim ortamında gerçekleştirilmeye başlamıştır.

Odamız bu bilinç ile eğitim çalışmalarına 1998 yılında başlamış olup; 2019 yılı sonu itibari ile 1262 değişik konuda eğitim semineri, bilgilendirme toplantısı ve kurs yapılmış ve 58.693 kişi yararlanmıştır.

2010 yılından itibaren eğitim hizmetlerimiz ATSO Akademi olarak devam etmektedir. ATSO Akademi Oda üyesi işletmelerin, uluslararası ticaret ortamında talep edilen bilgi ve becerileri işletme lehine kullanabilecek nitelikli kişileri yetiştirmeyi ve bireylerinin ekonomide yaşanan hızlı değişimin gerektirdiği özelliklerle donatılmasını  hedeflemektedir. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Akademi faaliyetlerinde kar amacı güdülmemektedir.

ATSO Akademi ile Odamız üyelerinin ve üye çalışanlarının, Antalya halkının,

• Ulusal ve uluslararası ortama uyum sağlayabilecek bilgi ve becerilerin kazandırılması,

• Bireysel yönetim ve organizasyon becerilerinin geliştirilmesi,

• Farklı ulusların kültürleri, davranış ve iş prensiplerinin öğretilerek farklı bir bakış açısı  yaratılmaya çalışılması,

• Dijitalleşen dünyadaki gelişmelere uyum sağlayabilecek iş gücünün niteliklerinin arttırılmasını

•Online eğitimlerle öğrenmeyi dijital ortama taşıyarak mekan ve zaman kısıtlamasının kaldırılmasını

• Sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman yetiştirilmesi, amaçlanmaktadır.

ATSO Akademi, eğitim çalışmalarına İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TSE, üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri ve eğitim firmaları ile yapılan protokol çerçevesinde faaliyetlerine devam eder.

ATSO Akademinin uyguladığı programlar:

Kişisel Gelişim Eğitimleri, Bilgilendirme Toplantıları, Sektörel ve Uzun Dönemli Eğitim Programları, Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri, Temsilcilik Eğitimleri ve Online Eğitimlerdir.

Bu programlarla ilgili detaylı bilgilere  ana sayfa yer alan ATSO Akademi Programı başlığı ziyaret edilerek ulaşılabilmektedir.

Geçmiş yılların eğitim programlarını içeren broşürlerimiz ekte yer almakta olup, 2020 yılı 1.Dönem eğitimlerimizin yer aldığı broşüre de ekten veya aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ATSO Akademi 2020 Yılı 1.Dönem Eğitim Broşürü. 

Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002