19.Grup (Cam ve hırdavat) Meslek Komitesi

Komite Kararları :

MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI
10 Mayıs 2018 Perşembe

1) Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, üniversitelerden kaydı silinenlere af gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısının 10.05.2018 tarihinde TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaştığı hatırlatılmıştır.
Kamuoyunda "torba yasa" olarak bilinen, 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda ticaret dünyasını da ilgilendiren;
• Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
• Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen, ilgili kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer'i amme alacakları,
• İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,
• 31 Mart 2018 tarihinden önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
• Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ancak ödenmemiş olan 2018 yılı mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile gecikme cezası,
• 31 Mart 2018 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zammı alacakları,
• Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,
• İl Özel İdarelerinin takip ettiği, ödenmemiş asli ve fer'i amme alacaklarının yer aldığı ifade edilerek, 2009 yılından bu yana bu ve buna benzer konularda kaç kere af çıktığı ve Antalya’da kaç kişinin faydalandığı konusunda verilerin Odamızla paylaşılması önerilmiş olup, söz konusu önerinin Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile Antalya Vergi Dairesi’ne iletimesi hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
2) T.C. Antalya 5. İş Mahkemesi’nden alınan 03.04.2018 tarih ve 2017/783 esas sayılı yazı ile, işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak davası nedeniyle, 23.05.2014 tarihinde yazıda bahsi geçen davalıya ait şirkette cam işleme ustası olarak çalışan (4 farklı makine kullanabildiği belirtilen) bir işçinin 03.02.2017 tarihi itibariyle alabileceği aylık emsal net ücret talep edilmiştir.
Talep konusu komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, yazıda bahsi geçen şirket emsali bir iş yerinde cam işleme ustası olarak çalışan (4 farklı makine kullanabildiği belirtilen) bir kişinin Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgesine sahip olması durumunda alabileceği aylık net ücretinin dönemin asgari ücretinin %30-50 fazlası arasında olabileceği, Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgesine sahip olmaması durumunda ise, alabileceği aylık ücretinin dönemin asgari ücreti kadar olabileceği gibi, işçi ile işveren arasındaki anlaşmaya bağlı olarak da bu bedelin değişebileceği yönünde görüş bildirilmiştir.
3) Odamız Eğitim Müdürlüğü’nden alınan yazı ile, meslek komitelerinin 2019 yılı eğitim, kurs, bilgilendirme talepleri sorulmuş olup, konu hakkında bilgi edinilmiştir.
4) Odamız Mali İşler Müdürlüğü’nden gelen 26.04.2018 tarih ve 377 sayılı yazıda; Odamız standartlarına uygun ve sağlıklı satın alma yapılabilmesini teminen liste halinde sunulan iş kolları ve tedarikçi listeleri ile ilgili olarak, Satın Alma ve Tedarikçi Değerlendirme Prosedürünün 7.4.maddesi gereği meslek komite üyelerimizin görüş ve önerilerinin alınması talep edilmiştir.
Bu kapsamda, söz konusu yazı ekinde iletilen sektöre ait tedarikçi listesi komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, listede yapılan düzeltme ve ilavelerin Mali İşler Müdürlüğü’ne iletilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
5) 19.Grup Meslek Komitesi olağan toplantılarının her ayın ilk Perşembe günü saat 16.00’da yapılmasına, toplantılara ilişkin çağrıların ise mail ve SMS aracılığıyla yapılmasına oy birliği ile karar verilmişlerdir.
6) Oda Muamelat Yönetmeliğine göre Meslek Komitelerinin görev ve yetkileri hakkında komite üyelerine bilgi aktarılmış olup, konu hakkında hazırlanmış olan bilgi notları elden dağıtılmıştır.« Karar Kayıtları Listesine Dön


Komite Etkinlikleri : Kasım, 2021
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002