19.Grup (Cam ve hırdavat) Meslek Komitesi

Komite Kararları :

AĞUSTOS AYI OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI
7 Ağustos 2020 Cuma

Komite üyeleri tarafından, son yıllarda dünya ve ülke ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar sonucu birçok ticari işletmenin finansal yeniden yapılandırma ya da konkordato gibi müesseselere başvurmak suretiyle ayakta kalmaya çalıştığı, ticari faaliyetlerinin sona ermesi veya düşüşe geçmesi nedeniyle bankalar nezdinde nakit kaynağı bulunmayan şirketlerin ve yetkilileri tarafından düzenlenmiş bazı çeklerin de bu süreçte “karşılıksız” işlemi gördüğü hatırlatılmıştır. Karşılıksız kalan çekler sebebiyle şirketlerin, çek düzenleme yetkisini haiz yetkililer hakkında “karşılıksız çek keşide etmek suçundan” öncelikle adli para cezasına hükmedildiği, söz konusu adli para cezalarının ödenememesi sebebiyle de çoğu şirket yetkilisinin hapis cezası ile karşı karşıya kaldığı ifade edilmiştir.
Her ne kadar 14/12/2009 tarih ve 5941 sayılı Çek Kanunu’nda bazı düzenlemeler yapıldıysa da karşılıksız çeklerin önüne geçilemediği, nitekim Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen Covid-19 sebebi ile 25.03.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (Torba Kanun) ile “Karşılıksız Çek Keşide Etme” suçunu 24.03.2020 tarihine kadar işlemiş ve bu sebeple mahkûm olanların cezalarının infazının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle durdurulduğu belirtirmiştir. COVID-19 salgınının hukuki ve ticari etkilerinin yoğun olarak hissedildiği bu süreçte, düzenleme kapsamında tahliye tarihinden itibaren çek bedelinin alacaklıya ödenmesinin pek de mümkün olamayacağı ifade edilmiştir.
Yine, 5941 sayılı Kanun uyarınca, muhatap bankanın ibraz eden düzenleyici dışında hamili süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için ödeme yapmakla yükümlü olduğu tutarın 30.01.2020 tarihi itibariyle 2.225.-TL olarak belirlendiği, ancak bu rakamın çekleri karşılıksız çıkan firmalar için yetersiz kaldığı, bahse konu rakamın en azından pandemi süresince 30.000.-TL.ye yükseltilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Komite üyeleri tarafından, yapılan tüm hukuki düzenlemelere rağmen piyasaların daralmasından dolayı karşılıksız çek sayılarında artış görüldüğü belirtilmiş olup, bunun asgari seviyeye indirilebilmesi için özellikle bankaların çek defteri verirken daha hassas davranması gerektiği, olası mağduriyeti gidermek için bankaların her çek yaprağı için ödeme yapmakla yükümlü olduğu munzam karşılığın arttırılması, ayrıca çek alırken alacaklı için sorgulama yapılabilecek güvenilir sistemlerin oluşturulması önerisinde bulunulmuştur. Her ne kadar karekodlu çek uygulaması kapsamında www.findeks.com vb. uygulamalar üzerinde çek sorgulaması yapılabilse de düzenlenen çekin kapsamlı olarak sorgulanmasının yapılamadığı bildirilmiştir. Örneğin; karekodla sorgulama yapıldığında çek sorunsuz gibi görünse de çek üzerindeki imzanın sahte olabileceği belirtilerek, imzayı doğrulayabilecek bir sistemin bulunmaması kaynaklı mağduriyetlerin yaşandığının altı çizilmiştir.
Bu çerçevede, öncelikle düzenlenen çekin kapsamlı olarak sorgulanmasını sağlayacak güvenilir sistemlerin kurulması, bankaların çek defteri verirken daha hassas davranması ve olası mağduriyeti gidermek için bankaların her çek yaprağı için ödeme yapmakla yükümlü olduğu munzam karşılığının arttırılması maksadıyla TOBB aracılığıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) yazı yazılması hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.« Karar Kayıtları Listesine Dön


Komite Etkinlikleri : Kasım, 2021
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002