31.Grup (İnşaat malzemeleri) Meslek Komitesi

Komite Kararları :

MART AYI OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI
9 Mart 2021 Salı

1) Komite üyeleri tarafından, torba yasa teklifi ile 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin olarak, kurumlar vergisi mükelleflerine gelecekte yapılacak kâr dağıtımlarından alınacak tevkifatın peşin alınması uygulamasının getirileceği belirtilmiştir.
Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’na eklenilmesi düşünülen ek madde ile yıllık ve özel beyanname veren kurumlar vergisi mükelleflerinden indirim ve istisnalar (yurtiçi iştirak kazancı istisnası ile yatırım fon ve ortaklarından elde edilen istisna kazançları hariç) düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kazanç tutarı üzerinden 2020 ve 2021 yılı içinde %10, 2022 yılı içinde %5 oranında tevkifat yapılacağı ve bu tevkifatın Mayıs ayı içerisinde ödeneceği bildirilmiştir.
Bir A.Ş.’nin konuya ilişkin örneğinde; 2020 hesap dönemi ile ilgili olarak 1.000.000 TL kurumlar vergisi matrahı beyan eden şirketin 220.000 TL vergisini Nisan 2021'de ödeyeceği, Mayıs 2021'de de (1.000.000-220.000)=780.000x %10=78.000 TL ilave vergi ödeyeceği belirtilerek, sonuç itibarıyla 2020 hesap dönemi vergi yükünün 220.000+78.000=298.000 TL olacağı ve kurumlar vergisi oranının %30'a çıkacağı ifade edilmiştir.
Pandeminin başlangıcından bu yana işletmelerin zaten uzun süredir iş yapamadığı, mevcut durumun ne kadar daha devam edeceği konusunda belirsizliklerin devam ettiği, dolayısıyla bu şartlarda gelir sağlayamayan bir işletme sahibinin başta kira olmak üzere diğer kredi, vergi, SGK primleri gibi giderlerini karşılayacak kazanca da sahip olmadığının altı çizilmiştir.
Bu kapsamda, ülkemizin ve toplumun bütün kesimlerinin yaşadığı Covid-19 küresel salgını nedeniyle kurumlar vergisi mükelleflerine gelecekte yapılacak kâr dağıtımlarından alınacak tevkifatın peşin alınması uygulamasının yürürlüğe girmeden kaldırılması için yasal bir düzenleme yapılması maksadıyla TOBB aracılığıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
2) T.C. Serik 2.İş Mahkemesi’nden alınan 08.02.2020 tarih ve 2020/207 esas sayılı yazı komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, davalı emsali bir işletmede 20-25 yıldır (yük taşıma) kamyon şoförü, mikser ağır iş makinesi şoförü olarak çalışan bir kişinin alabileceği ücretin, kıdemine ve performansına göre dönemin asgari ücreti ile asgari ücretin %10 fazlası olabileceği gibi, işçi ile işveren arasındaki özel anlaşmaya göre de değişebileceği yönünde görüş belirtilmiştir.
3) Odamız Hukuk Müşavirliği’nin hazırlamış olduğu grup üyelerine yönelik disiplin soruşturması konulu Yönetim Kurulu sunuşu ve buna istinaden Yönetim Kurulu’nun 08.03.2021 tarih ve 2018-147 no.lu toplantısında almış olduğu 8 no.lu karar hakkında bilgi edinilmiştir.


« Karar Kayıtları Listesine Dön


Komite Etkinlikleri : Eylül, 2021
PztSalÇarPerCumCmtPaz
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
TS 10002