33.Grup (Motorlu taşıtlar alım ve satımı) Meslek Komitesi

Komite Kararları :

TEMMUZ AYI OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI
22 Temmuz 2019 Pazartesi

1) Antalya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden gelen 16.07.2019 tarih ve E-00045965908 sayılı yazı değerlendirilmiştir. Söz konusu yazıda, 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’in geçici 1. maddesine göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetine halen devam eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgelerini almaları gerektiği bildirilmiştir.
Komite üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, bahse konu yönetmeliğin İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yapılan İşletmelerde Aranan Şartlar ile ilgili 18.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendinde “İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması.” hükmünün bulunduğu hatırlatılmıştır. Ayrıca, 13 Ağustos 2019 tarihinden sonra Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yetki belgesi ve fiziki koşulların yeterliliği hususlarında denetimlerin yapılacağı, bu tarihten sonraki satışlarda da yetki belgesi şartı aranacağı belirtilmiştir.
Şehir merkezinde çeşitli yerlerde dağınık halde bulunan ve hatta üretim yapan işyerlerinin belirli bir plan dahilinde şehir merkezi dışarısına aktarılarak şehrimizin gelecek yıllarda daha düzgün yapılaşmasının temellerinin atılması için Odamız tarafından “Toplu İşyerleri Projesi” geliştirme çalışmaları yapıldığı, alan temini için bu güne kadar pek çok girişimde bulunulmuş olmasına rağmen kentimize oto galericiler sitesi kazandırılamadığı ifade edilmiştir.
Günümüz itibariyle yaklaşık 500-600 adet ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin ikamet amaçlı kullanılan binaların altındaki dükkanlarda faaliyetlerine devam etmek zorunda kaldıkları dile getirilmiştir. Bu durumda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’in 18.maddesi 1.fıkrası (a) bendindeki fiziki yeterlilikleri yerine getiremeyeceği, dolayısıyla da yetki belgesi alamayacakları ifade edilmiştir.
Bu çerçevede, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’in fiziki yeterlilikler ile ilgili bölümünün çıkartılması ya da piyasa gerçeklerine göre yeniden düzenlenmesi, ayrıca toplu işyerlerine alan yaratılması ve destek olunmasının sağlanması maksadıyla girişimlerde bulunulması yönünde gereği için TOBB aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına, bilgi içinse Antalya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğüne yazı yazılması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
2) Serik ilçesinde ticari faaliyetini sürdüren Odamız 33.Grup (Motorlu taşıtlar alım ve satımı) üyesi Hamza Taş tarafından Odamıza iletilen e-postada, Antalya ili Serik ilçesinde 157 adet (67 adedi sahil bölgesinde) oto galerici olduğu bildirilmiştir.
Hafta sonu gerçekleştirilen araç alım satımlarında işlem yapmak için gidilecek en yakın nöbetçi noterin 45 km. (Antalya ya da Manavgat) uzaklıkta olduğu belirtilmiştir. Antalya ili ve Manavgat ilçesindeki nöbetçi noterler çok yoğun olduğu için bütün günün noterde geçtiği, ayrıca gidiş geliş masrafının akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle işletmeler için mali yük oluşturduğu belirtilmiştir.
Komite üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği’nin çalışmasıyla ülke genelinde başlayan hafta sonları nöbetçi noterlik uygulamasında ağırlıklı olarak araç satışı ve vekâletname işlemlerinin yapıldığı yönünde bilgiler alındığı belirtilmiştir.
Nöbetçi noterlik uygulamasından faydalanan vatandaşlar ve üyelerimizin uygulamadan çok memnun oldukları ifade edilerek, Serik bölgesindeki üyelerimiz ve vatandaşlarımızın da bahse konu uygulamadan faydalanabilmeleri için Serik ilçesinde de nöbetçi noter uygulamasına başlanması maksadıyla TOBB aracığıyla Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği’ne yazı yazılması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
3) Odamız Hukuk Müşavirliği’nin hazırlamış olduğu grup üyelerine yönelik disiplin soruşturması konulu Yönetim Kurulu sunuşu ve buna istinaden Yönetim Kurulumuzun 26.06.2019 tarih ve 2018-062 no.lu toplantısında almış olduğu 8 no.lu karar hakkında bilgi edinilmiştir.
4) T.C. Antalya 8.İş Mahkemesinden alınan 05.07.2019 tarih ve 2019/67 esas sayılı yazı komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, yazıda bahsi geçen işyeri emsali bir işletmede 11.07.2013-18.09.2018 tarihleri arasında güvenlik görevlisi olarak çalışan kişinin 18.08.2018 tarihi itibariyle alabileceği aylık emsal ücret miktarının, dönemin asgari ücreti olabileceği gibi, çalışanın vasfına, performansına, işyerine uyumuna ve tecrübesine göre işçi ile işveren arasındaki özel anlaşma dâhilinde değişiklik gösterebileceği yönünde görüş bildirilmiştir.
5) T.C. Antalya 8.İş Mahkemesinden alınan 13.05.2019 tarih ve 2019/320 esas sayılı yazı komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, yazıda bahsi geçen işyeri emsali bir işletmede 09.03.2018-20.12.2018 tarihleri arasında B tipi imza yetkili yönetici müdür (işyeri müdürü) olarak çalışan kişinin 20.12.2018 tarihi itibariyle alabileceği aylık emsal ücret miktarının, 5.000.TL-6.000.TL arasında olabileceği gibi, çalışanın vasfına, performansına, işyerine uyumuna ve tecrübesine göre işçi ile işveren arasındaki özel anlaşma dâhilinde değişiklik gösterebileceği yönünde görüş bildirilmiştir.« Karar Kayıtları Listesine Dön


Komite Etkinlikleri : Haziran, 2021
PztSalÇarPerCumCmtPaz
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
TS 10002