48.Grup (Eğitim Faaliyetleri) Meslek Komitesi

Komite Kararları :

AĞUSTOS AYI OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI
13 Ağustos 2018 Pazartesi

1) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin genel sorunlarını iletmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’tan 15 Eylül 2018 tarihi sonrası için randevu talebinde bulunulması, söz konusu ziyaretin Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’in önderliğinde, Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı ve Komite Üyesi Gülşen Hamursuz’un katılımları ile gerçekleştirilmesi hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
2) Akredite kurumlardan alınan sertifikalı eğitimler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı ve komite Başkan Yardımcısı Bülent Açıl’ın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur’u ziyaret etmesi hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
3) Komite üyeleri tarafından,30 Nisan 2015 tarih ve 29342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren " Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkındaki Yönetmelik" hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, ilgili yönetmeliğin 17. maddesinin c bendinde; “Çocukların kullandığı, oyun, uyku, çalışma odalarının kapıları içerden dışarıya açılır şekilde olmalıdır.” denildiği hatırlatılmıştır.
Ancak, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerindeki çocuk yaş gruplarının 0-66 ay olduğu göz önünde bulundurulduğunda, oyun, etkinlik ve uyku oda kapılarının koridordan geçen çocuklar için tehlike arz ettiği belirtilmiştir. Aynı yaş grubuna hizmet eden MEB’e bağlı anaokullarında ise kapıların içe açılmasından dolayı benzer tehlikelerin yaşanmadığı ifade edilmiştir.
Bu bağlamda, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerindeki oyun, etkinlik ve uyku oda kapılarının MEB’e bağlı anaokullarında olduğu gibi içeriye açılmasına onay verilmesinin önerilmesi, önerinin uygun görülmesi durumunda da konuya ilişkin genelge yayınlanması için TOBB aracılığıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazı yazılması hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
4) Toplantıda, 30.04.2015 tarih ve 29342 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve halen yürürlükte olan “Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik”in çocuk bakıcısının nitelikleri ile ilgili 28. Maddesinde; “Çocuk bakıcılarında; lise mezunları öncelikli olmak üzere; en az kendi döneminin zorunlu eğitiminden mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığınca çocuk bakımı alanında düzenlenmiş bir sertifika sahibi olma şartı aranır. Kız meslek lisesi mezunlarında sertifika şartı aranmaz.” denildiği hatırlatılarak, ilgili maddede yer alan çocuk bakıcısı görevi için minimum 936 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı çocuk bakım elemanı eğitim sertifikasının arandığı belirtilmiştir.
Ancak, söz konusu sertifika programı ile ilgili personelin görevinin çok üzerinde eğitim konularını içerdiği ifade edilerek, süresi itibari ile 8 ay gibi bir süreyi de kapsadığından, bu süre içinde işletmedeki görev yerinin boş kalacağı, bu durumun da işletme açısından mağduriyete yol açacağı vurgulanmıştır.
Bunun yanında, istihdam seferberliği kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü’nün (MEGİP) hayata geçirildiği belirtilerek, MEGİP Projesi ile 2 yıl boyunca işverenlerin istediği nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim kursları düzenleneceği ifade edilmiştir.
Söz konusu sertifika programının amacına uygun konularının tespitinin yapılarak yeniden derlenmesi, saat süresinin makul seviyelere çekilmesi ya da  hali hazırda Hayat Boyu Öğrenme kapsamında uygulanan 574 saatlik çocuk gelişimi ve bakımında temel ilkeler konulu sertifika programının koşulları sağlandığı takdirde MEGİP Projesi kapsamına alınabileceğinden dolayı, iki yıl boyunca düzenlenecek mesleki eğitim kurslarının 160 fiili iş gününü aşmaması koşulunun gözönünde bulundurulması önerilmiştir.
Söz konusu önerilerinin hayata geçirilmesi amacıyla TOBB aracılığıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazı yazılması hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
5)Okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik olarak 15 Eylül 2018 tarihinde Odamız Konferans Salonunda bir seminer düzenlenmesi, söz konusu seminere konuşmacısı olarak Dr. Oktay Aydın’ın davet edilmesi, ulaşım konaklama ve diğer giderlerinin Odamız bütçesinden karşılanması hususlarının Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
6) T.C. Antalya 2.İş Mahkemesi’nden alınan 25.06.2018 tarih ve 2018/293 esas sayılı yazı komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, davalı emsali bir işyerinde15.09.2013-09.06.2017 tarihleri arasında servis şoförü olarak çalışan bir kişinin 09.06.2017 yılı itibariyle alabileceği aylık ücretin, dönemin asgari ücretinden az olamayacağı belirtilerek, çalışanın saatlik sözleşmesi olması halinde de dönemin asgari ücretinin saatlik ücretinden az olmayacağı gibi işçi ile işveren arasında imzalanan sözleşmede belirtilen ücret kadar olabileceği yönünde görüş bildirilmiştir.
7) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden alınan 31.07.2018 tarih, 26022214-774.09-E.117824 sayılı ve “Akredite kurumlardan alınan sertifikalı eğitimler” konulu cevabi yazı hakkında komite üyeleri tarafından bilgi edinilmiştir.« Karar Kayıtları Listesine Dön


Komite Etkinlikleri : Haziran, 2021
PztSalÇarPerCumCmtPaz
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
TS 10002