48.Grup (Eğitim Faaliyetleri) Meslek Komitesi

Komite Kararları :

ŞUBAT AYI OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI
12 Şubat 2019 Salı

1) Toplantıda, ekonomik krizin faturasının krizin gerçek mağdurlarına kesildiği ve toplumun tüm kesimleri gibi esnafın da krizden olumsuz etkilendiği dile getirilmiştir.
İktisadi ve toplumsal yaşamın temel direği olan esnaf ve sanatkârların maalesef zorlukla ayakta durduğu, siftah yapamadan kepenk indirdiği, zararına mal sattığı ve yıllarca biriktirdiği sermayelerinin eridiği ifade edilmiş olup, bir de esnafın ödemekle yükümlü olduğu vergiler yüzünden mağdur oldukları belirtilmiştir.
Ekonomik kriz nedeniyle ticari faaliyetlerinden zarar eden ve bu nedenle zorlukla ayakta duran esnaf tarafından ödenen yüksek kiralar, vergiler, sigorta primi, verginin vergisi nedeniyle esnafın kazancının buhar olduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda;
Ülkemizdeki ekonomik durum ve piyasa şartları nedeniyle işverenlerin üzerine düşen yükün devletimiz tarafından hafifletilmesi maksadıyla kira stopaj vergisi oranının %1’e düşürülmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazı yazılması hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
2) Komite üyeleri, asgari ücretteki artış nedeniyle asgari ücret tutarı üzerinden çalışan personelin işverene maliyetinin de arttığını ifade etmişlerdir. Asgari ücretle çalışan personel sayısının eğitim ve öğretim kurumlarında çok fazla olduğunu, ayrıca bahsi geçen kurumlarda bütçenin Ağustos ayı içerisinde belirlenmesi nedeniyle giderlere yansıyacak olan asgari ücret artışını gelirlere (öğrenci başına ödenen hizmet bedeli) yansıtmanın mümkün olmadığını ifade etmişlerdir. Asgari ücretin artması ile birlikte, silsileli olarak diğer personellerin maaşlarında da artış yaşanacağı için özel sektörün bu durumdan olumsuz etkileneceğini belirtmişlerdir. Sıkıntı yaşayacak işverenlerin de mağduriyetlerini gidermek için personel azaltacaklarını ve bu sebeple ülkemizdeki işsizlik sorunun daha da büyüyeceğini belirtmişlerdir.
Bu çerçevede, yukarıda bahsi geçen sıkıntıların yaşanmaması maksadıyla geçtiğimiz dönemlerde üç (3) ay ertelenen SGK priminin bu yıl altı (6) ay ertelenmesi için TOBB aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazı yazılması hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
3) Eğitim Fakültelerinden mezun sayısının her geçen gün arttığı ve hali hazırda 400.000 öğretmenin atama beklediği hatırlatılmış olup, Milli Eğitim Bakanlığı politikaları doğrultusunda kapanan (temel lise vb.) eğitim ve öğretim kurumları nedeniyle önümüzdeki dönemde atama bekleyen öğretmen sayısının bir milyonu aşacağı belirtilmiştir. 
Öğretmenlerin eğitim ve öğretim kurumları tarafından arz edildiği düşünüldüğünde, eğitim ve öğretim kurumlarının istihdam yaratmaktaki önemine değinilerek, okul öncesi kreş, gündüz bakımevi, ilkokul, ortaokul, lise yüksekokula, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarından, muhtelif kurslara kadar pek çok alanda özel öğretim kurslarının istihdam sağlayarak ülke ekonomisine büyük destekler sağladığı ifade edilmiştir.
Ancak, ücretler üzerindeki vergi ve prim yükü nedeniyle özel öğretim kurumlarında istihdam oranının düşeceği, bu nedenle de pek çok kişinin işsiz kalacağı ve yüksek olan işsizlik oranının daha da artacağı belirtilmiş olup, bu olumsuzlukları engellemek için işverenler tarafından ödenen SGK priminin %50 düşürülmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılması hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
4) Ülkemizdeki üretim ve ticaret başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren ekonominin can damarı KOBİ’lere yönelik uygun koşullarda işletme sermayesi finansman desteği sağlanması amacıyla uygulanmaya başlayan “KOBİ Değer Kredisi”nin (KGF destekli), ülke ekonomisinde çok büyük paylara sahip olan, istihdam sağlayan, ihracat ve ithalat rakamlarının önemli bir bölümünü oluşturan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağladığı ifade edilmiştir.
Bununla birlikte, şahıs işletmelerinin “Değer Kredisi” başvurularında sorunlar yaşadığı bildirilmiştir. Bireysel kredilere başvuran şahıs işletmelerinden bankalar tarafından kefalet istenmediği, ancak KOBİ Değer Kredisi’ne başvurduklarında bankalar tarafından kefalet istendiği ifade edilmiş olup, bahsi geçen kefalet talebi nedeniyle şahıs firması olarak faaliyet gösteren pek çok KOBİ’nin Değer Kredisi’nden faydalanamadığı belirtilmiştir.
Bu çerçevede, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesi maksadıyla hayata geçirilen Değer Kredisi’nin başvuru koşullardan olan şahıs firmalarından istenen kefalet talebinin iptal edilmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılması hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
5) Elektrik faturalarının; çiftçi, sanayici ve esnafın önemli bir maliyet unsuru, aile bütçesinde de önemli bir harcama kalemi olduğu ifade edilmiştir.
Tüketicinin elektrik tüketim bedelinin yanı sıra, dağıtım, iletim, kayıp/kaçak, perakende satış hizmet, sayaç okuma bedeli, enerji fonu, TRT payı, elektrik tüketim vergisi ve KDV ödediği belirtilmiş olup, faturadaki en yüksek tutarın dağıtım bedeli olduğu belirtilmiştir. Tüketilen enerji miktarının %50’sinden fazla oranda yansıtılan dağıtım bedeline KDV’nin de eklenmesiyle fatura tutarının çok yükseldiği ifade edilmiştir.
Son dönemde yaşanan ekonomik krize de vurgu yapılarak, elektrik faturalarından dağıtım bedelinin kaldırılması, KDV oranının da düşürülmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılması hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
6) T.C. Antalya 6.İş Mahkemesi’nden alınan 16.01.2019 tarih ve 2018/297 esas sayılı yazı komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, davalı emsali bir gündüz bakımevi/kreşte 04.12.2013-09.04.2018 tarihleri arasında temizlik personeli olarak çalışan bir kişinin 09.04.2018 tarihi itibariyle alabileceği aylık ücretin, dönemin asgari ücretinden az olamayacağı gibi işçi ile işveren arasında imzalanan sözleşmede belirtilen ücret kadar olabileceği yönünde görüş bildirilmiştir.
7) T.C. Antalya 6.İş Mahkemesi’nden alınan 23.01.2019 tarih ve 2018/586 esas sayılı yazı komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, davalı emsali bir işyerinde 11.08.2012-06.07.2018 tarihleri arasında çocuk gelişimi ve eğitim öğretmeni (okul öncesi öğretmeni) olarak çalışan bir kişinin 06.07.2018 tarihi itibariyle alabileceği aylık ücretin, dönemin asgari ücretinden az olamayacağı gibi işçi ile işveren arasında imzalanan sözleşmede belirtilen ücret kadar olabileceği yönünde görüş bildirilmiştir.
8) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 23.01.2019 tarih, 817 sayılı ve “sürücü belgesi” konulu cevabi yazı hakkında komite üyeleri tarafından bilgi edinilmiştir.
9) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 06.02.2019 tarih, 1443 sayılı ve “KDV ve ÖTV oranlarında indirim” konulu yazı hakkında komite üyeleri tarafından bilgi edinilmiştir.
10) 21.Grup (Metal, makine ve teknik imalatı) Meslek Komitesinin Ocak ayı olağan toplantısında; geçtiğimiz günlerde milyonlarca işvereni ve çalışanı çok yakından ilgilendiren asgari ücretin % 26,50’lik bir artışla 2020.-TL olarak açıklandığı, bu durumun asgari ücretle çalışan milyonlarca çalışan vatandaşımız açısından olumlu bir gelişme olduğu, ancak buna karşılık işverenlerimizin üzerindeki yükü arttırdığı ifade edilmiştir.
Bu bağlamda, asgari ücrette yapılan bu artışta, ülkemizdeki ekonomik durumun, piyasa şartlarının, çalışanların durumlarının göz önünde bulundurulması yanında işverenlerin durumlarının da göz önünde bulundurulması gerektiği, özellikle işverenlerin üzerine düşen yükün devletimiz tarafından paylaşılması gerektiği, asgari ücret için ödenen SGK primi, Stopaj ve İşveren İşsizlik Sigorta Fonu oranlarının düşürülmesi vb. uygulamalarla işverenlere destek sağlanması gerektiği dile getirilmiş olup, taleplerin TOBB aracılığıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına iletilmesi hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına oybirliği ile karar verilmişti.
Bu çerçevede, 21.01.01.2019 tarih ve 2018/40 nolu Yönetim Kurulu toplantısında; kararda bahsi geçen talebin uygunluğuna, konunun diğer komitelerde de değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda, yukarıda bahsi geçen konu 48.Grup Meslek Komitesinin Şubat ayı olağan toplantısında değerlendirilmiş olup, 21.Grup (Metal, makine ve teknik imalatı) Meslek Komitesinin talebinin bütün işverenleri de çok yakından ilgilendirmesi nedeniyle yerinde olduğuna ve desteklenmesi gerektiğine oy birliği ile karar verilmiştir.« Karar Kayıtları Listesine Dön


Komite Etkinlikleri : Haziran, 2021
PztSalÇarPerCumCmtPaz
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
TS 10002