48.Grup (Eğitim Faaliyetleri) Meslek Komitesi

Komite Kararları :

NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI
14 Nisan 2020 Salı

1) Covid-19 salgınına karşı yürütülen mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelindeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine ara verilmesi ile eğitim ve öğretim sektörünün en fazla ve en ağır darbeyi aldığı ifade edilmiştir. Bu nedenle özel eğitim ve öğretim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, özel güvenlik kursları, özel yabancı dil kursları, mesleki kurslar, okul öncesi kurumlar, kreşler ve sürücü kurslarında finansal açıdan ciddi problemler yaşandığı ve yaşanan sorunların katlanarak da artacağı belirtilmiştir.
Bahse konu sorunlar ve çözüm önerileri konusunda komite üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda;
a)    Özel okullarda ve özel kurslarda Mart ayı itibari ile mevcut taksit ödemelerinde %90 oranında daralma gerçekleştiği, önümüzdeki süreçte geri ödeme talepleri ile durumun çok daha kritik hale geleceği endişesi oluştuğu,
b)    Sürücü kursları, okul öncesi kurumlar, kreşler ve mesleki kurslarda uzaktan öğretim imkânı olmadığı, kurslarda eğitim ve öğretime ara verilmesi, kurumların tamamen kapanmasıyla sonuçlandığı belirtilmiştir. Çünkü bu kurumlarda aylık dönemler halinde kayıt yapıldığı belirtilmiştir. Eğitim sektöründe "İstihdam edilen binlerce yönetici,  müdür, öğretmen, sekreter, usta öğretici, uzman öğretici gibi personelin SGK, stopaj ödemelerinin göz önünde tutulmadığı ifade edilmiştir. Personelin kısmen dahi olsa çalıştırılamadığı belirtilmiştir. Kursların maddi işleyişinin kursiyer gelirleri ile idame ettirildiği göz önünde bulundurulduğunda, kursa gelemeyen, kayıt yaptıramayan, derslikte ve araçta eğitim alamayan kursiyerlerden, ödeme tahsilatı yapılamayacağı için kurumların gelirlerinin otomatik olarak engellendiği, dolayısıyla eğitim öğretime ara verilmesiyle gelir kaynaklarının tamamen kesildiği,
c)    Rehabilitasyon merkezlerinde Mart ayı için MEB tarafından sadece 15 gün için ödeme yapılabildiği,
d)   Sürücü kursları, mesleki kurslar, özel güvenlik kursları, okul öncesi kurumları ve kreşlerin de aynı durumda olduğu, yukarıda kısaca ifade edildiği gibi öğretmen ve diğer personel olarak 353 bin kişiyi istihdam eden sektörde işler tamamen durduğu için personel çalıştırılamadığı, tahsilatlar ve nakit akışı durma noktasına geldiği için özel eğitim ve öğretim kurumlarının Mayıs ayı içinde de açılamaması durumunda sektörün yarı yarıya daralacağı ve en az 100 bin kişinin işsiz kalacağının ön görüldüğü ifade edilmiştir.
Çözüm önerisi olarak;
a)    Şirket veya şahıs işletmesi ayrımı yapılmadan tüm özel eğitim ve öğretim kurumlarının VUK 518 No.lu Genel Tebliği gereği mücbir sebep kapsamına alınması ve devletimizce sağlanacak desteklerden faydalanması, bahse konu kurumlar için hayati önem arz etmesi nedeniyle Muhtasar, KDV ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay ertelenen kurumlar arasına alınması,
b)    Özel eğitim ve öğretim kurumlarının (özel okullar, sürücü kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel meslek liseleri, diğer kurslar, anaokulları ve kreşler) tümüne kısa çalışma ödeneğinden yararlanma hakkının sunulması,
c)    Rehabilitasyon merkezlerine ay sonları yapılan hak ediş ödemelerinin (telafi eğitimlerinin daha sonra yapılması kaydıyla) kesilmemesi önerilmiştir.
Bahse konu önerilerin acilen TOBB aracılığı ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmesi hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
2) Toplantıda üyelerimizden gelen bildirimler değerlendirilmiştir. Bahse konu bildirimlerde; hükümetin Covid-19 salgını dönemi için uygulamaya koyduğu;
a)    Vergi ve SGK geçmiş dönem borçlarının icra işlemleri için uygulamanın kaldırılması ile ilgili önceden konulan bloke işlemlerinin kaldırılmadığı,
b)    Bankaların ticari ödemeleri ötelemesinin, hükümet tarafından açıklanan şekilde değil de, Nisan, Mayıs Haziran aylarına ait ödemelerin, Temmuz ayında 3 aylık ve faizi ile ödenecek şekilde uygulandığı ifade edilmiştir. Bahsi geçen kararların hükümet tarafından açıklandığı şekilde tam olarak uygulanması için çalışma yapılması önerilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen önerinin TOBB aracılığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK’ya iletilmesi hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
3) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği tarafından sağlanan kredi şartlarına (200.000.-TL limitli, %4,5 faizli, 60 ay süreli ve 3 ayda 1 ödemeli) benzer şekilde kredi desteği sağlanması önerilmiştir. Ayrıca, şahıs firmalarının Kredi Garanti Fonu kredisine başvurularında ipotek kefaletinin de kabul edilmesi için de çalışma yapılması önerilmiştir.
Bahse konu önerilerin bir yazı ile TOBB’a iletilmesi hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
4) Basitçe kreş ya da anaokulu denilen; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel kurumlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel kurumlar, kamu kurumları bünyesinde açılmış kurumlar, belediyelerin kendi bünyelerinde açılmış kurumlar, üniversitelerin bünyesinde açılan kurumlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı açılan kurumların mevzuatlarının birbirinden farklı oldukları belirtilmiştir.
24/3/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen:
• Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere,
• Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;
• Alışveriş merkezleri dahil perakende,
• Sağlık hizmetleri,
• Mobilya imalatı,
• Demir çelik ve metal sanayii,
• Madencilik ve taş ocakçılığı,
• Bina inşaat hizmetleri,
• Endüstriyel mutfak imalatı,
• Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,
• Araç kiralama,
• Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,
• Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,
• Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,
• Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,
• Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,
• Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti,
• Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,
• Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere ait, işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin,
• 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2/11/2020 tarihine,
• 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,
• 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.
Bu bağlamda, belirtilen ana faaliyet kodlarının dışında kalan faaliyetler ile ilgili olarak bir haksızlık olduğu; yapılacak bir düzenleme ile bu haksızlığın giderilebileceği ifade edilmiştir. (Mücbir sebep halinin belirli sektörler için ilan edilmesindeki sakıncaları anlatmak gerekirse; ilgili tebliğin dışında bırakılan sektörler için tamamında aynı sektörde faaliyet gösteren gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri açısından bir ayrımcılık oluştuğu, yine aynı sektörde perakende ve toptan ticaret yapan mükellefler arasında bir ayrımcılık oluşturmaktadır.)
Bu anlamda, 851002 NACE kodu ile “özel öğretim kurumları tarafından verilen okul öncesi eğitim faaliyeti” ve 889101 NACE kodu ile “çocuk gündüz bakım (kreş) faaliyetleri” gibi NACE kodlarına sahip olan vergi dairesi sicil bilgilerinde birinci sırada ana faaliyet kodu olarak yukarıda sayılan eğitim faaliyetlerinden birisi bulunan limited ve anonim şirketlerin yaptıkları mücbir sebep sorgusunda mücbir sebep halinden yararlanmayacakları sonucunun çıktığı belirtilmiştir. Söz konusu durumda da, aynı sektörde faaliyet göstermelerine ve genelge ile aynı şekilde tatil edilmelerine rağmen bazı kurumlar (gelir vergisine tabi olanlar) mücbir sebep halinden yararlanabilirken bazı kurumlar (vergisine tabi olan) ve kuruluşların mücbir sebep halinden yararlanamadıkları belirtilmiştir.
Okul öncesi sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ve aynı durumda olan tüm sürücü kursları, mesleki kurslar, özel güvenlik kurslarının nace koduna bakılmaksızın mücbir sebep kapsamında yapılacak vergi ve SGK prim ertelemesinden yararlanacak şekilde güncelleme yapılması önerilmiştir.
Ayrıca, 853114 NACE kodu ile “özel öğretim kurumları tarafından verilen genel (ilk, orta, lise) ortaöğretim faaliyetler”in zorunluluk kapsamında değerlendirmesi gerektiği ifade edilmiş olup. 853114 nace kodunun zorunlu eğitim faaliyeti olduğundan bu tür kurumların yıllık ödemelerinin tamamını milli eğitim genelge ve yönetmeliklerine istinaden alabildikleri belirtilmiştir. Bu kapsamda, gelir kaybı yaşanmadığı için mücbir sebep olmasına gerek yok gibi gözüktüğü, fakat 851002 ve 889101 nace kodlu okullar ve gündüz bakım evi kreşlerin, ilgili mevzuat kapsamında olmadıkları belirtilmiştir. Tabi oldukları mevzuat zorunlu eğitim kapsamında olmadığı için velilerin haklı olarak “madem çocuklar okula gitmiyor, neden aylık ödemeleri yapalım“ dedikleri belirtilmiştir. Maalesef tabi olunan mevzuatın bu konuda desteklemediği, velilerin öğrenci kaydının silinmesini talep ederek, mücbir sebep ilan edilen dönemlere aidatlarını ödemek istemedikleri belirtilmiştir. Bu konudaki mağduriyetin giderilmesi, başvurulara hızlı bir şekilde cevap verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Çözümün de tüm sektörler için mücbir sebep halinin ilan edilmesi olduğu belirtilmiştir.
Sonuç olarak; ortaya çıkan durumu eğitim sektörü üzerinden anlatmak gerekirse; eğitim sektörünün ülkemizin yaygın sektörlerinden biri olduğu için küresel ölçekteki koronavirüs salgınından etkilenmemiş olmasının düşünülemeyeceği belirtilmiştir.  Vergi Usul Kanununun 3. Maddesinde “Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır.” denildiği hatırlatılmıştır. 
01.04.2020 – 30.06.2020 dönemi içerisinde sigorta prim ödemeleri konusunda okul öncesi sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ve aynı durumda olan tüm sürücü kursları, mesleki kurslar, özel güvenlik kursları için gelir vergisine ya da kurumlar vergisine tabi olup olmamaları aranmaksızın erteleme hakkının tanınması, sigorta prim ödeme sorumluluklarını yerine getirenler için geçici bir madde ile özendirmenin önünün açılması bu sayede sigorta prim tahsil oranının artırılması önerilmiştir.
Bahse konu önerinin bir yazı ile TOBB’a iletilmesi hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
5) Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti sunan kurumların en önemli giderinin personel giderleri olduğu belirtilmiştir. Bahse konu kurumların küçük işletmeler olması nedeniyle olağanüstü tatil ve benzeri durumlarda bu giderleri karşılamasının kamu desteği olmadan mümkün olmadığı belirtilmiştir. Her ne kadar yeni düzenlenen mevzuatta çocukların seans kayıplarını önlemek için telafi çözümü olsa da, hali hazırdaki meslek elemanı eksiği ve ön görülen tatil süresinin uzunluğu nedeniyle bahse konu kurumlar için sürdürülebilir bir çözüm oluşturmadığı ifade edilmiştir. Dolayısıyla, gelinen süreçte kurumların hizmetinin sürdürülebilir noktada olabilmesi için ortalama aylık hak edişlerinin tahakkuk edilmesi gerektiği, ortalama aylık hak edişlerin avans olarak kurumlara ödenmesi ve bu kriz sürecinin uzaması dikkate alınarak da bu avansların kurumlara hak edişlerinden 60 ay gibi vadede faizsiz olarak geri alınması, ayrıca bu telafi süreçlerinde zorunlu personel korelasyonunun aranmaması, aynı zamanda meslek elemanlarının 45 saat çalışma esası ile çalıştırılabilmeleri, psikolog ve PDR’ci (psikolojik danışmanlık ve rehberlik) olarak çalışanlar ile diğer meslek elemanlarından bir yılını dolduranların uzman öğretici sayılabilmeleri önerilmiştir.
Bahse konu önerinin bir yazı ile TOBB aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığına iletilmesi hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
6) T.C. 3.İş Mahkemesinden alınan 12.03.2020 tarih ve 2017/763 esas sayılı yazı komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, yazıda bahsi geçen davalı emsali bir işyerinde 2017-2019 yılları arasında rehber öğretmen olarak çalışan bir kişinin alabileceği aylık emsal ücretin 2019 yılı itibariyle, dönemin asgari ücretinden az olamayacağı gibi işçi ile işveren arasında imzalanan sözleşmede belirtilen ücret kadar olabileceği yönünde görüş bildirilmiştir.
7) T.C. 1.İş Mahkemesinden alınan 09.03.2020 tarih ve 2018/490 esas sayılı yazı komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, yazıda bahsi geçen davalı emsali bir işyerinde 28.01.2008-30.04.2014 tarihleri arasında müdür olarak çalışan bir kişinin alabileceği aylık emsal ücretin 30.04.2014 tarihi itibariyle, dönemin asgari ücretinden az olamayacağı gibi işçi ile işveren arasında imzalanan sözleşmede belirtilen ücret kadar olabileceği yönünde görüş bildirilmiştir.
8) T.C. 7.İş Mahkemesinden alınan 16.03.2020 tarih ve 2019/259 esas sayılı yazı komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, yazıda bahsi geçen davalı emsali bir işyerinde 01.12.1998-19.08.2019 tarihleri arasında bekçi olarak çalışan bir kişinin alabileceği aylık emsal ücretin 19.08.2019 tarihi itibariyle, dönemin asgari ücretinden az olamayacağı gibi işçi ile işveren arasında imzalanan anlaşmaya göre de değişebileceği yönünde görüş bildirilmiştir.
9)  T.C. 3.İş Mahkemesinden alınan 09.03.2020 tarih ve 2019/371 esas sayılı yazı komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, yazıda bahsi geçen davalı emsali bir işyerinde 2015-2019 yılları arasında İngilizce öğretmeni olarak çalışan bir kişinin alabileceği aylık emsal ücretin 2019 yılı itibariyle, dönemin asgari ücretinden az olamayacağı gibi işçi ile işveren arasında imzalanan sözleşmede belirtilen ücret kadar olabileceği yönünde görüş bildirilmiştir.
10) T.C. 6.İş Mahkemesinden alınan 13.03.2020 tarih ve 2019/497 esas sayılı yazı komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, yazıda bahsi geçen davalı emsali bir işyerinde 01.11.2005-17.05.2019 tarihleri arasında fizik öğretmeni aynı zamanda müdür yardımcısı olarak çalışan bir kişinin alabileceği aylık emsal ücretin 17.05.2019 tarihi itibariyle, dönemin asgari ücretinden az olamayacağı gibi işçi ile işveren arasında imzalanan sözleşmede belirtilen ücret kadar olabileceği yönünde görüş bildirilmiştir.
11) T.C. 5.İş Mahkemesinden alınan 03.03.2020 tarih ve 2019/601 esas sayılı yazı komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, yazıda bahsi geçen davalı emsali bir işyerinde Eylül/2010-30.06.2019 tarihleri arasında fizik öğretmeni olarak çalışan bir kişinin alabileceği aylık emsal ücretin30.06.2019 tarihi itibariyle, dönemin asgari ücretinden az olamayacağı gibi işçi ile işveren arasında imzalanan sözleşmede belirtilen ücret kadar olabileceği yönünde görüş bildirilmiştir.
12) T.C. 8.İş Mahkemesinden alınan 11.03.2020 tarih ve 2019/623 esas sayılı yazı komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, yazıda bahsi geçen davalı emsali bir işyerinde 20.11.2018-08.05.2019 tarihleri arasında fizyoterapist olarak çalışan bir kişinin alabileceği aylık emsal ücretin 08.05.2019 tarihi itibariyle, dönemin asgari ücretinden az olamayacağı gibi işçi ile işveren arasında imzalanan sözleşmede belirtilen ücret kadar olabileceği yönünde görüş bildirilmiştir.
13) T.C. 8.İş Mahkemesinden alınan 12.03.2020 tarih ve 2019/636 esas sayılı yazı komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, yazıda bahsi geçen davalı emsali bir işyerinde 26.09.2016-10.10.2019 tarihleri arasında temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişinin alabileceği aylık emsal ücretin 10.10.2019 tarihi itibariyle, dönemin asgari ücretinden az olamayacağı gibi işçi ile işveren arasında imzalanan anlaşmaya göre de değişebileceği yönünde görüş bildirilmiştir.« Karar Kayıtları Listesine Dön


Komite Etkinlikleri : Haziran, 2021
PztSalÇarPerCumCmtPaz
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
TS 10002