ATSO Akademi

akademiv2

ATSO Akademi, üyelerimizin iş hayatındaki başarılarına destek olmak, ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilirliklerine katkı sağlamak amacıyla ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim hizmeti vererek, geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Odamız bu bilinç ile eğitim çalışmalarına 1998 yılında başlamış olup; 2022 yılı Haziran ayı itibari ile 1.419 değişik konuda eğitim semineri, bilgilendirme toplantısı ve kurs yapılmış ve 66.445 kişi yararlanmıştır.

2010 yılından itibaren eğitim hizmetlerimiz ATSO Akademi olarak devam etmektedir. ATSO Akademi Oda üyesi işletmelerin, uluslararası ticaret ortamında talep edilen bilgi ve becerileri işletme lehine kullanabilecek nitelikli kişileri yetiştirmeyi ve bireylerinin ekonomide yaşanan hızlı değişimin gerektirdiği özelliklerle donatılmasını hedeflemektedir.

Üyelerimiz ve çalışanlarının, küresel ekonomide güçlü bir aktör olarak yer alabilmesi amacıyla dijital dönüşüm ve bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, işgücünün temel ve mesleki becerilerinin, işgücü piyasasının sürekli değişmekte olan ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmesi amacıyla ATSO Akademi bünyesinde düzenlenen eğitimler, Mayıs 2020 ayı itibari ile online ortamda gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Güncel gelişmeler ve iş dünyamızın beklentileri doğrultusunda kurguladığımız ATSO Akademi eğitimlerimiz Antalya ekonomisinin dönüşümünde ve gelişiminde de önemli bir rol üstlenmektedir.

ATSO Akademi eğitim programları Meslek Komitelerimiz ve diğer paydaşlarımızdan gelen taleplerle şekillenmektedir. 

ATSO Akademi bünyesinde yapılan eğitim programlarında memnuniyet anketi katılımcılarımız tarafından değerlendirilmektedir. Anketlerin sonuçları değerlendirilerek gelen öneriler ve görüşler dikkate alınarak yeni programlarımız planlanmaktadır.

ATSO Akademi Antalya iş dünyasının tercih ettiği bir platformdur.

Eğitim Programları