Üye Aidat İşlemleri

Üye Aidat Ödeme

*Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile,

*Odamız Web sitesi üzerinden E-ATSO “Borç Aidat Ödeme" başlığını ziyaret ederek,

*Anlaşmalı bankalara (Akbank, Halkbank, Yapı ve Kredi Bankası ve T.C.Ziraat Bankası, Vakıfbank ve T.İş Bankası) ATS (Aboneli Tahsilat Sistemi) ile,

*Aşağıdaki banka hesap numaralarına “Oda Sicil” numaralarını belirterek yapabilirler.
T. Vakıflar Bankası   TR62 0001 5001 5800 7299 2470 80
T. Ekonomi Bankası  TR26 0003 2000 0000 0040 9675 97
T.İş Bankası TR81 0006 4000 0016 2004 0115 16
Yapı ve Kredi Bankası TR25 0006 7010 0000 0085 5346 36

WEB sitesi üzerinden yapılan aidat ödemelerinde T.İş Bankası (Maximum Card) kredi kartlarına, Oda  veznelerinden yapılan aidat ödemelerinde ise  Bonus ve World kredi kartlarına 6 aya kadar taksit uygulaması bulunmaktadır. 

Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca gecikme zammı uygulanmaktadır.