2024 YILI KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

 

DERECELER

SERMAYE ARALIKLARI

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

Yeni Kayıt                        -

3.000.-TL

1.Derece500.000 TL  ve üstü

5.595.-TL

2.Derece250.000 TL - 499.999 TL ile Sermayesine bakılmaksızın şirket şubeleri

4.960.-TL

3.Derece100.000 TL - 249.999 TL 

2.950.-TL

4.Derece50.000 TL - 99.999 TL

2.400.-TL

5.Derece10.000 TL - 49.999 TL

2.080.-TL

6.Derece1.000 TL - 9.999 TL

2.080.-TL

7.Derece999 TL ve altı

2.080.-TL

 

5174 sayılı “Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu”

Madde: 24

Kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.

“Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik”

Dereceler

Madde: 12

Oda ve borsalar derece sayısını kendi durumlarına göre tespit eder. Ancak, bu derecelerin sayısı beşten az yediden fazla olamaz. (Ek cümle:RG-31/1/2017-29965) Ayrıca, bu derecelerden ayrı bir derece ihdas edilerek yeni kurulan sermaye şirketleri bu dereceye atanır. Bu derece için belirlenecek kayıt ücreti, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yüzde on beşinden fazla olamaz.