Kurumsal Kimlik Rehberi

kurumsalkimlik

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası kurumsal kimlik çalışmaları çerçevesinde; 5 çeyrek asırlık tarihe ve her sektörden tüccar, sanayici ve işadamlarından oluşan 53 bini aşkın üyeye sahip olan ATSO’nun özel sektörün ortak sağduyusunu ifade eden akılcı ve her anlamda çağdaş değerlere sahip çıkan yenilikçi kimliğini öne çıkaran bir iletişim modeli benimsenmiştir.

Belirlenen iletişim modeli çerçevesinde oluşturulan kurumsal kimlik, Odamızın kendisini, görsel bütünlük içerisinde, tutarlı bir biçimde tanıtmasını ve ifade etmesini sağlayacaktır. Bu tanıtım kurumun amblem ve logosunun yer aldığı kamuya açık her noktada geçerlidir. Her uygulamadan önce, kurumsal kimliğin bütününden sorumlu ve onay yetkisi olan Birimimizden mutlaka onay alınması gerekmektedir.

Hazırlamış olduğumuz bu Rehber, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsil eden tüm grafik ve görsel ögelerin kullanımına ışık tutmaktadır. Rehberde bulunmayan ya da danışılması gereken konularda Odamız Kurumsal İletişim Birimine başvurulması gerekmektedir.

ATSO Logosu

ATSO Logosu; Kurumsal kimlik çalışmaları çerçevesinde ATSO logosu revize edilmiştir. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın baş harflerinden yola çıkarak üretilmiş olan eski logonun revizyon çalışmalarında; marka özünde ve düşünce haritalarında ön plana çıkan modernizasyon felsefesi doğrultusunda logonun yazı karakteri serifsiz (tırnaksız) olacak şekilde değiştirilmiştir.

Oda’nın (“O” harfi) Antalya’nın ticaret ve sanayisini kapsaması şeklindeki grafik anlatım korunmuştur. Sadeleştirme kaygısı ile önceden var olan kuş vb. tasarım ögeleri kaldırılmıştır. 

Akılcılık ve çağdaşlık kavramlarının daha modern bir grafik arayüzle anlatımını pekiştirmek amacıyla; tasarım ögelerinde renk dengesi farklılaştırılarak, Oda (“O” harfi) olgunlukla (Mavi), Odanın Antalya’nın ticaret ve sanayisine katkısının anlatımı ise bir gün doğumu (turuncu) ile betimlenmiştir. 

Kurumsal Yazı Tipi ve Kullanımları: Font ailesi Gotham. Samimi, modern, okunurluğunun yüksek ve kullanım alanının geniş olması dolayısıyla ATSO marka özü doğrultusunda tercih edilmiş kurumsal yazı tipidir. Logo revizyonu sürecinde de çıkış noktası olarak Gotham yazı tipi tercih edilmiştir.

Kurumsal Renkler: ATSO’nun kurumsal renkleri marka özü ve düşünce haritaları ile belirlenmiştir. Bu çerçevede; ATSO Grisi akılcılığı ve bilgeliği, ATSO Turuncusu güneşi, ticareti ve umudu, ATSO Mavisi çağdaşlığı ve olgunluğu betimlemektedir.

Logo kullanımı: Logonun farklı iletişim araçlarında kullanımına ilişkin kurallar ve uygulamalar rehberde yer almaktadır.

Not: Görünürlük materyallerinde, Odanın onayı alınmadan logo kullanılamaz. Kullanılmasına izin verilen çalışmalarda ise kullanım öncesi tasarım onayı alınmalıdır.


ATSO Kurumsal Logolar: 

ATSO LOGO TÜRKÇE(Png) - İkisatır Yanda       ATSO LOGO TÜRKÇE(Png) - İkisatır Altta     
ATSO LOGO İNGİLİZCE(Png) - İkisatır Yanda       ATSO LOGO İNGİZCE(Png) - İkisatır Altta