vizyon

Vizyonumuz

Türkiye’nin Dünya’ya açılan kapısı Antalya’nın köklü kurumu olmanın bilinciyle,

Şeffaf, katılımcı, yenilikçi, adil ve çağdaş yönetim kültürüyle,

Evrensel etik değerlere sahip çıkarak,

Üretmekten ve yaşamaktan keyif alınan, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sahip çıkılan bir Antalya’da,

Yüksek katma değerli üretimi hedefleyen, fark yaratan, dünya ile rekabet eden ve sürekli gelişim kültürünü benimsemiş üye yapısıyla,

Bölge ekonomisinin çatı kurumu olarak işbirliği ağlarıyla üyelerinin gelişimini sağlayan “Öncü Oda” olmak.

Misyonumuz

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya ekonomisinin ortak aklı, ortak sesi, hafızası ve referans noktasıdır,

Ülkemizin, Antalya’nın ve sektörlerin ortak çıkarları doğrultusunda; üyelerinin ihtiyaçlarına çözüm üreterek araştırma, eğitim, inovasyon, işbirliği ağları ve danışmanlık hizmetleri ile rekabetçi dönüşümü sağlar,

Bölgesel ve sektörel katma değeri arttıracak projelere, Antalya’nın ve Antalya markalarının ulusal ve uluslararası tanıtımına öncülük eder, 

Ulusal ve uluslararası işbirliği ve ticaret ağları ile üyelerinin yeni pazarlara açılmasına liderlik eder,  

Sürdürebilir ve kapsayıcı sosyo-ekonomik gelişme için kentin değerlerine sahip çıkarak, estetik, kültürel, sanatsal ve yaratıcı dönüşüme katkı sağlar,

Katılımcı yönetim anlayışıyla, üyelerinin ve çalışanlarının aidiyet ve dayanışma temelinde sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesini destekler

İlkelerimiz

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yenilikçi, çağdaş, şeffaf, tarafsız, üye odaklı ve katılımcı yönetim anlayışını benimser,

Ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik temelinde Antalya’nın ve üyelerinin ortak menfaatlerini önde tutar,

İşbirliği ağları ile Antalya’nın birlikteliğine öncülük ederek bölge ekonomisinin, sektörlerin ve üyelerin sürekli gelişimini destekler,

Girişimcilik ekosisteminin gelişimine öncülük eder, yaşam boyu eğitimi ve sosyal girişimciliği destekler,

Bilimsel, teknolojik, kültürel ve sanatsal gelişmeyi kalkınmanın temeli olarak kabul eder,

Antalya’nın kültürüne, tarihine ve yerel zenginliklerine sahip çıkar; estetik ve planlı kentsel gelişmeye önem verir.

Değerlerimiz

İş Ahlakı ve Dürüstlük: Verilen hizmet ve alınan kararlarda kurum yararı ve ilkeleri doğrultusunda hareket etmek.

Adil Olmak: Her konuda hakkaniyet ve eşitlik ilkesini benimsemek.

Güvenilirlik: Söylem ve eylemlerde tutarlı olmaya özen göstermek.

Çözüm Odaklılık: Sorunları çözmek ve sonuç almak için yapıcı tarzda çaba göstermek.

Duyarlı Olmak: Yapılan çalışmalarda doğaya ve topluma karşı duyarlılığı ön planda tutmak

Ekip Ruhu: İç ve dış paydaşlarla ortak hedef ve değerler doğrultusunda bir bütün halinde çalışmak.

Hesap Verebilir ve Sorabilir Olmak: Yapılan her çalışmayı şeffaflıkla yürütmek ve paylaşmak.

Başarıyı Ödüllendirmek: Kurum içi ve dışı rol modelleri onurlandırmak.

Saygılı Olmak: Tüm tarafların hassasiyetlerini dikkate alarak nezaket ve hoşgörü ilkeleri ile hareket etmek.

Toplumsal Adalet: Haksızlığın düzeltilmesi için çalışmak ve doğrunun tarafında olmak.

 

Yönetim Kurulumuz 01.02.2021 tarih ve 2018-142 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.