Antalya Çevreci Dönüşüm Projesi

Antalya çevreci dönüşüm hedeflerinin belirlenmesine öncülük etmek, Antalya ekonomisinde çevreci dönüşüm yol haritasını hazırlamak ve döngüsel ekonomi gibi gelişme alanlarında bilgi üretmek amacıyla Odamız, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB'a bağlı Odaların iş birliği ile Antalya Çevreci Dönüşüm çalışmaları başlatılmış olup, bu kapsamda Yürütme Kurulu ve 13 çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grupları ilk toplantılarını 09.12.2021 tarihinde yapmışlardır.

 

Antalya Çevreci Dönüşüm Grupları Toplantısı

Item 1 of 12

Çalışma gruplarında yer alan akademisyenler, uzmanlar, kurum ve STK temsilcilerinin ortak çalışmaları sonucunda elde ettikleri bulguları içeren çalışma raporları 09 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen “1. Antalya Çevreci Dönüşüm Çalıştayı”nda sunulmuştur.

1. Antalya Çevreci Dönüşüm Çalıştayı

Item 1 of 18